Regulament – Class Park Targoviste
+4 (0745) 227 744
contact@classpark.ro

REGULAMENTUL CAMPANIEI - “Dupa nunta-n noua casa!”

ART.1. Organizator

Organizatorul Campaniei “Dupa nunta-n noua casa!” (denumita in continuare “Campania”) este SC NYX CROSS GRAFIX SRL, cu sediul în Bucuresti, sec. 3, Calea Vitan 8, sc.2, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/2675/2010, cod fiscal RO26646243, pentru Beneficiar PF Luca Ioana, cu sediul in Bucuresti, str. Turbinei 18, sector 2, CUI: RO29833300.

Participantii la concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare “Regulament“). Regulamentul este intocmit si va fi facut public prin vizitarea site-ului www.classpark.ro. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau a schimba prezentul Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari pe www.classpark.ro.

 

ART.2. Rezumatul campaniei (Intro)

Campania se va desfasura intre 7 – 28 iulie 2017 si este impartita in 2 parti:

Inscrierea: Participantii se vor inscrie exclusiv online, pe pagina web: www.classpark.ro/concurs

Tombola: In fiecare saptamana, in zilele de vineri (14, 21 si 28 iulie 2017), toti cei inscrisi in timpul saptamanii curente vor participa la extragerea aleatorie a unui singur castigator.

 

ART.3. Desfasurarea campaniei in detaliu

            Campania va incepe si va fi publica incepand cu data de 7 iulie 2017, pe pagina web www.classpark.ro/concurs, iar durata acesteia va fi pana in data de 28 iulie 2017, dupa extragerea ultimului castigator.

INSCRIEREA:

  • Participantii vor trebui sa se inscrie exclusiv online, completand datele solicitate in formularul disponibil pe classpark.ro/concurs: nume si prenume, e-mail, nr. de telefon, cand ai nunta ta? (data), unde faci nunta? (oras si locatie), ce buget ai aloca pt. un apartament. Completarea incorecta sau lipsa a unuia sau mai multor rubrici poate atrage dupa sine anularea persoanei inscrise;
  • Participantii se pot inscrie o singura data pe saptamana, pentru extragerea urmatoare. Datele de identificare duplicat nu vor fi incluse in extragerea din saptamana curenta.
  • Participantii se pot inscrie pentru extrageri separate, din date separate.

EXTRAGEREA CASTIGATORILOR:

  • In zilele de 14, 21 si 28 iulie 2017, la ora 17.00, toti cei inscrisi in saptamana anterioara vor participa la tragerea la sorti din care unul singur va castiga, unul din premiile enuntate la Art. 5.
  • Extragerea se va efectua aleatoriu, pe un site dedicat si certificate de profil. Organizatorul va face public rezultatul pe pagina de facebook a complexului rezidential Class Park: www.facebook.com/Class.Park.Ansamblu.Rezidential.Targoviste/. Organizatorul va inregistra fiecare extragere, si o va arata oricarei persoane inscrise ce solicita in scris acest lucru.

 

Art. 4.  Drept de participare

Concursul este deschis tuturor persoanelor fizice, care au domiciliul / resedinta in Romania, cu exceptia angajatilor Organizatorului, precum si ai firmelor partenere în organizarea acestui concurs.

 

Art.5.  Premii

Pachet marturii magneti, 100 buc, 7 x 10 cm, transport si productie

   -Numar de bucati: 3

   -Pret unitar ( +TVA ): 800 RON

   -Pret TOTAL (+TVA ): 2400 RON

Art. 6. Informarea Participantilor

Prin participarea la Concurs, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate acestora sa intre in baza de date a Organizatorului, operator de date cu caracter personal nr. 22866, acestea putand a fi folosite exclusiv pentru activitatile de publicitate / marketing desfasurate de societate, cu respectarea dispozitiilor legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Participanţii au, de asemenea, dreptul de interventie asupra datelor putand, dupa caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte. In conditiile de mai sus participantii pot, totodata, solicita transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, avand dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara, ca datele care ii vizează sa faca obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. De asemenea, participantii au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care ii vizează sa fie prelucrate in scop de marketing direct, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.

Participarea la concurs presupune acceptarea implicita a prevederilor prezentului Regulament de Concurs.

 

Art.7. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din raza sediului teritorial al organizatorului.

 

Organizator,

SC NYX CROSS GRAFIX SRL