Prima casă vine la pachet cu restricţii, dar şi cu dobândă şi avans mai mici. Pe de altă parte creditele imobiliare standard au avans mai mare, dar vin fără restricţii. Prin urmare: credit standard sau Prima casă?

Cele mai ieftine cinci oferte pentru un credit imobiliar standard afişează în pre­zent dobânzi în jurul ni­velului de 4% pe an, în timp ce pentru un credit Prima casă do­bân­da anuală efectivă (DAE) a in­trat sub pragul de 4%. Unele bănci vând în pre­zent credite Pri­ma casă chiar şi la do­bânzi de 3,2-3,3% pe an. Calcu­lul ZF este valabil pen­tru un îm­prumut de 270.000 de lei (echi­valentul a 60.000 de euro) con­tractat pe o perioadă de 30 de ani.

Suma totală de plată pe care o va avea clientul care alege un credit imo­biliar standard este de 456.000 de lei după 30 de ani, comparativ cu o sumă de 417.000 de lei la Prima casă. Prima rată este în primul caz de aproape 1.200 de lei, în timp ce la la programul guver­na­mental aceasta ajunge la 1.090 de lei.

Avansul în cazul unui credit imo­biliar standard ajunge la 15% din pre­ţul locuinţei (două bănci mari din sistem chiar au dublat acest avans pe seg­men­tul creditelor în lei, iar analiştii se aş­teap­tă ca şi altele să le urmeze exem­plul), în timp ce în cazul creditelor acor­date prin programul guverna­mental Prima casă, avansul solicitat de bancă este de 5%, dacă preţul locuinţei este mai mic de 75.000 de euro. În caz con­trar, avansul va fi diferenţa până la 75.000 de euro (pentru locuinţele mai scumpe de 75.000 de euro).

Însă cum Prima casă vine cu o serie de restricţii, iar creditele imobiliare ne­cesită avans mai mare, cum ar fi totuşi mai ieftin să achiziţionez o locuinţă prin intermediul unei finanţări bancare?

„Decizia depinde de pro­filul cli­entului şi de planurile acestuia de vi­itor. În cazul creditelor Prima casă avantajul este dat de avansul mai mic, dar şi de dobânda mai mică. Însă pro­gra­mul vine cu o serie de restricţii. Tot­odată, în cazul acestor credite, la rata lunară intră şi comisionul plătit către Fondul de Garantare. În patru din ulti­mii şase ani, Prima casă a ţinut piaţa imo­biliară“, a afirmat Anca Bidian, direc­torul ge­ne­ral al brokerului de cre­dite Kiwi Fi­nance, unul dintre cei mai mari jucători pe acest segment.

 

 

Citeste mai mult pe : www.zf.ro